Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu”

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu”

W tym celu należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28), wpisując:

KRS: 0000275980

Cel szczegółowy 1%: Rozwój przedsiębiorczości

Naszą misją jest:

  1. przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej;

  2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

  3. reprezentowanie interesów przedsiębiorców w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami;

  4. wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej, służącej rozwojowi przedsiębiorczości gospodarczej;

  5. konsolidacja środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą;

  6. promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

  7. współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzami samorządowymi i innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia;

  8. wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  9. współpraca z placówkami oświatowymi położonymi na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia w zakresie propagowania idei przedsiębiorczości i innej działalności Stowarzyszenia;

  10. wszechstronne propagowanie idei przedsiębiorczości.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!


Wyróżnione posty