Zakończenie realizacji mikrograntu pn. „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Gminie Lubaczów z Ekonomią Społeczną”

18.12.2017

 

Zakończenie realizacji mikrograntu pn. „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

 w Gminie Lubaczów z Ekonomią Społeczną”

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu” z dniem 15.12.2017r. zakończyło realizację przedsięwzięcia pn. „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Gminie Lubaczów z Ekonomią Społeczną”, które wykonano w ramach wsparcia z  programu pn. „Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” finansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020, którego operatorem jest Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

            W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zrealizowano szereg działań w obszarze ekonomii społecznej, którego celem głównym było propagowanie idei ekonomii społecznej wśród mieszkańców powiatu lubaczowskiego, a były to następujące działania:

 

1. „Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej szkół gminy Lubaczów w siedzibach PES i lokalnych przedsiębiorstw w zakresie programu „Otwarta Firma”. Wydarzenie to polegało na odbyciu zajęć edukacyjno-warsztatowych przez uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Lubaczów w przedsiębiorstwach, podmiotach ekonomii społecznej na terenie powiatu lubaczowskiego, a także w instytucjach okołobiznesowych. Wizyty te odbywały się w okresie 28.11-01.12.2017 r.

2. W dniu 8 grudnia 2017 r. odbyło się „Lubaczowskie Forum Przedsiebiorczości- spotkanie praktyków biznesu”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lubaczowskie Forum Biznesu. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedsiębiorcy, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, a także osoby zajmujące się szeroko rozumianą przedsiębiorczością, m.in. samorządowcy Ziemi Lubaczowskiej, pracownicy instytucji otoczenia biznesu, nauczyciele i młodzież szkolna, która uczestniczy w zajęciach z przedsiębiorczości w ramach edukacji szkolnej. Pierwszy z wygłoszonych tematów dotyczył szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie firm w XXI wieku. Forum rozpoczęła prelekcja pt. „Polski przemysł w obliczu IV rewolucji przemysłowej”, którą przeprowadził Marek Darecki – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Pratt & Whitney Poland, Prezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców „Dolina Lotnicza”, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania. Kolejnymi prelegentami byli: Krzysztof Staszewski – Prezes Zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, Józef Twardowski – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Krzysztof Tytuła – Kierownik Działu Kontroli Podatkowej oraz Wymiany Międzynarodowej Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i Piotr Hulak – Prezes Zarządu Media Lubaczowskie Spółka z o.o. , których tematy dotyczyły praktycznych aspektów funkcjonowania firm.

            W ramach drugiego panelu, który odbył się pod hasłem „Lubaczowskie spotkanie przedsiębiorców z ekonomią społeczną” z prelekcjami o zatrudnieniu wspieranym wystąpiły Izabela Pyszczak – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie i Agnieszka Furgała – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie. W aspekcie ww. panelu podpisano także porozumienie o współpracy w obszarze zatrudnienia wspieranego pomiędzy Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie i Stowarzyszeniem Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu”, które umożliwi współprace przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu z CIS w Dąbrowie.

3. Opracowanie i wydanie broszurki informacyjn-promocyjnej pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej na Ziemi Lubaczowskiej”, zawierającej ofertę wszystkich podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie powiatu lubaczowskiego. Broszurka będzie rozdysponowana podczas różnego rodzaju wydarzeń organizowanych na terenie Ziemi Lubaczowskiej, także po zakończeniu realizacji projektu, dzięki czemu będzie szerzona idea promocji i rozwoju PES na terenie lubaczowszczyzny.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach. „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”, który był obchodzony przez stowarzyszenie już po raz drugi.

 

Share on Facebook
Please reload

Wyróżnione posty

Dotacje na szkolenia pracowników

03.12.2020

1/10
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square

DANE REJESTROWE

Stowarzyszenie Przedsiębiorców

"Lubaczowskie Forum Biznesu"

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczów

  • Facebook - White Circle

KRS: 0000627319

NIP: 7931626797

REGON: 364900470

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Nr. konta: 08 9101 0003 2001 0020 3384 0001

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now