„Fundusz Usług Rozwojowych” - dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe

13.07.2018

 

„Fundusz Usług Rozwojowych”  - dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu I naboruformularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Projekt jestskierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstwmających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego (powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) oraz pracowników tych przedsiębiorstw, wykonujących pracę na terenie subregionu przemyskiego.

 

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, studia podyplomowe) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza usług rozwojowych od firm z całego kraju, w której znajdują się usługi o charakterze szkoleniowym i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne, dzięki którym pracownicy przedsiębiorstw mogą rozwijać swoje kompetencje.

 

Wsparcie w ramach projektu jest ukierunkowane w szczególności na:

  1. pracownikach powyżej 50 roku życia,

  2. pracownikach o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 - wykształceniemaksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym),

  3. usługi prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji.

 

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 8000 zł, natomiast poziom dofinansowania (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) może wynieść nawet 80%.

 

Formularze zgłoszeniowe w ramach I naboru do projektu można składać od 18.07.2018 do  07.08.2018

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorców zainteresowanych projektem zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18 lipca br. o godz. 11.00, w Przemyślu w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie

www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl

Biuro projektu:

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3

Share on Facebook
Please reload

Wyróżnione posty

Dotacje na szkolenia pracowników

03.12.2020

1/10
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum